Ринок праці

Населення – 1,37 млн. осіб

 • міське – 0,6 млн.
 • сільське – 0,77 млн.

Всього в області є 804 населені пункти, з яких 15 міст.

Найбільше жителів проживає в містах:

 • Калуш 66,4 тис.
 • Івано-Франківськ 260,6 тис.
 • Коломия 61,3 тис.

На 1000 жінок припадає 896 чоловіків.

Із загальної кількості економічно активного населення (613,7 тис. осіб):

 • 565,8 тис. зайняті
 • 47,9 тис. безробітні

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці для осіб працездатного віку становить 7,8%.

Вікова структура населення:

Найбільша частка штатних працівників зосереджена у сфері освіти (27,2% середньооблікової кількості штатних працівників області), промисловості (22,4%) та галузі охорони здоров`я (16,3%).

 • Законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата в Україні еквівалентна — 170 дол. США за місяць
 • Середня заробітна плата штатних працівників в області — 367 дол. США за місяць

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності

При невисокій заробітній платі, робоча сила в області є традиційно освіченою. Відповідно до даних Рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, область посіла:

 • 4 місце за якістю початкової освіти
 • 6 місце за наявністю наукових та інженерних кадрів
 • 9 місце за співвідношенням оплати праці до продуктивності праці