Освіта, підготовка кадрів

Здобуття вищої освіти в області здійснюється у 39 закладах, включаючи відокремлені структурні підрозділи, з яких:

  • 4 університети
  • 3 інститути
  • 1 академія
  • 26 коледжів
  • 2 училища
  • 1 технікум
  • 1 філія
  • 1 факультет

Усього у закладах вищої освіти області навчається 45,9 тис. студентів, працює понад 5 тис. науково-педагогічних працівників.

Провідні університети Івано-Франківської області

Назва закладу Кількість студентів Кількість працівників Кількість спеціальностей Веб-сайт
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 13276 1627 77 pu.if.ua
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 7285 1484 30 nung.edu.ua
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" 5412 1034 7 ifnmu.edu.ua
ПВНЗ Університет Короля Данила 1483 154 15 iful.edu.ua

Провідні коледжі Івано-Франківської області

Назва закладу Кількість студентів Кількість працівників Кількість спеціальностей Веб-сайт
Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 1448 174 7 ifk.pnu.edu.ua
Надвірнянський коледж Національного транспортного університету 1005 226 13 ncntu.com.ua
Івано-Франківський базовий медичний коледж 1081 164 1 mc.if.ua
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 1171 132 6 dktb.if.ua
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 1115 138 7 ifkepnung.if.ua
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 714 180 11 bek.if.ua

Всього у коледжах навчається 16137 студентів за 60 спеціальностями. Щороку до коледжів вступає понад 5 тис. осіб.

Мережа професійно-технічної освіти включає 20 професійно-технічних навчальних заклади, в яких навчається понад 7 тис. учнів за 85 робітничими професіями (з яких 60 % інтегровані та технологічно складні) для роботи у промисловості, сільському господарстві, будівництві, торгівлі, транспорті, сфері послуг. У 2019 році у закладах професійної освіти області підготовлено 3316 кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.