Економічний потенціал

Економіка області є збалансованою. Свідченням цього є структура валової доданої вартості:

 • 14,4% Сільське і лісове господарство
 • 12,4% Переробна промисловість
 • 11,6% Торгівля
 • 8,2% Операції з нерухомим майном
 • 8,1% Постачання електроенергії, газу та пари
 • 7,5% Освіта
 • 7,2% Добувна промисловість і розроблення кар`єрів
 • 6,4% Транспорт
 • 6,4% Державне управління й оборона, соціальне страхування
 • 4,5% Будівництво
 • 3,6% Охорона здоров`я
 • 2,9% Фінансова та страхова діяльність

Промисловість – одна з провідних галузей економіки області, її частка у валовій доданій вартості в промисловості України становить 2%.

Промисловими підприємствами, на яких працює близько 43 тис. осіб, що складає 22,4% усіх зайнятих в економіці, у 2018 році реалізовано продукції на суму 75,1 млрд. грн. або 2,5% усієї реалізованої продукції промисловістю України. Із виробництва таких видів промислової продукції як електроенергії, нафти сирої, газу нафтового, деревини (уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм), верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, твердих пластмас область традиційно займає значну частку у загальнодержавному обсязі.

Структура промисловості

Структура переробної промисловості

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 22,8%
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 12,8%
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 8,0%
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 4,9%
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 4,7%
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 0,7%
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 0,7%
інше 1,4%

Малий та середній бізнес

Мале та середнє підприємництво розвивається практично в усіх секторах економіки Прикарпаття і характеризується сталим розвитком.

Відповідно до рейтингу Івано-Франківська область у 2018 та 2019 роках визнавалася однією з найкомфортніших серед регіонів України для започаткування та ведення бізнесу.

У секторі малого та середнього підприємництва області зайнято 175,6 тис. осіб. Середні та малі підприємства становлять 99,9% усіх економічно активних підприємств області, на 10 тисяч осіб наявного населення області припадає 58 малих підприємств та 2 – середніх.

 • 52,6 тис. суб`єктів господарювання
 • 8,3 тис. підприємств
 • 44,3 тис. фізичних осіб-підприємців

В області сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього бізнесу, громадських організації суб`єктів підприємництва, налагоджено ефективну роботу 24 Центрів надання адміністративних послуг, 16 Центрів обслуговування платників податків. Розвитку бізнесу сприяє запровадження різноманітних інноваційних технологій: надання е-послуг у ЦНАПах, системи електронного звітування в органах державної статистики та державної податкової служби.

Кількість підприємств за видами економічної діяльності

Усього по області 8300
Сільське, лісове та рибне господарство 926
Промисловість 1428
Будівництво 1149
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2030
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 299
Тимчасове розміщення й організація харчування 236
Інформація та телекомунікації 241
Фінансова та страхова діяльність 77
Операції з нерухомим майном 744
Професійна, наукова та технічна діяльність 484
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 355
Освіта 51
Охорона здоров`я та надання соціальних допомоги 150
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 38
Надання інших видів послуг 92