Зовнішня торгівля

У січні-жовтні 2019 року обсяг експорту товарів області збільшився на 0,3% в порівнянні з обсягами відповідного періоду 2018 року та склав 764,2 млн. дол. США, імпорту – зменшився на 3,5% і становив 682,2 млн. дол. США.

Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області – позитивне та склало 82,0 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,12 (у січні-жовтні 2018 року – 1,08). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 105 країн світу.

В експортних операціях області провідні місця за обсягами посідають наступні угрупування та країни-партнери

Провідні країни-партнери області за обсягами експорту товарів до них

У товарній структурі експорту області переважали товари наступних груп

В імпортних операціях області провідні місця за обсягами посідають наступні угрупування та країни-партнери

Провідні країни-партнери області за обсягами імпорту товарів від них

У товарній структурі імпорту області переважали товари наступних груп